Støtt ein barneheim i Uganda

Ein kar eg kjenner, Werner, har vore på besøk til ein kombinert barneheim og skule i Uganda som treng støtte – Sky Orphans.  Dei som jobbar der er frivillige, og dei tar hand om over 100 ungar.

Det finnest ei facebook-gruppe og ein presentasjon med litt info, sjølv om det er litt gamal info der.

Under er ei lita hugseliste for å setta opp fast betaling til dei.

 • Du kan bruka kontoen til Stiftelsen Dina, konto-nr 3080 21 65400
 • Merk betalinga med “Uganda”
 • Det skal gå melding til skatteetaten om skatte-trekk for frivillig gåve, men det er sikkert greitt å sjekka når sjølvmeldinga kjem

 

Lightning Talk at Smidig 2010 on Agile Basics

Last fall I had a lightning talk at the Norwegian conference Smidig 2010.
I talked about an important topic: what really works and why, in other words, Agile Basics.It went ok, I guess, at least considering it was my first time speaking at a conference.  Next time I’ll try to improve a couple of things:1. I’ll be less nervous… I managed to present what I had prepared calmly and clearly, but my nervousness prevented my passion for the topic from coming through.

2. I’ll follow through on subtopics.  F.ex. on visualization, I ended up mentioning the banal fact that a task board is an example of visualization, when I really wanted to say something about a team and it’s context. F.ex. how a task board that’s visible for everyone promotes a shared mental model between people both in the team and among the stakeholders, and therefore enables much more effective thinking and communication when developing software.

 

å skriva for web

det er annleis å skriva for lesing på web enn for lesing på papir.

dette er for oss som treng litt råd og “hugselapp” når det gjeld å skriva noko som er lett å lesa på web.

viktigaste fyrst

folk skummar ofte websider.  skumlesing gjer at den viktigaste informasjonen bør koma fyrst – start gjerne med konklusjonen.

avgrensning: skriv korte avsnitt, kortfatta setningar – mykje kortare enn på papir.  ha ein idé per avsnitt.

bruk gjerne overskrifter og lister

 • bruk gjerne lister for å ramsa opp fleire poeng
 • bruk gjerne overskrift – primært som hjelp til skumlesing
 • teksten skal gi meining på papir – unngå “klikk her” o.l., og bruk heller lenker med meining
 • det er lettare å legga merke til feit skrift enn kursiv skrift
 • skriv gjerne direkte til lesaren – slik får du lettare kontakt
 • anekdoter heller enn kompakte data

nøkkelord, søk

få fram nøkkelord – gjerne i overskrifter og i starten på avsnitt, som blikkfang.  tenk også på kva folk søker etter når dei ynskjer å finna innhald som det du skriv – og bruk slike ord i tekst og overskrifter.

som på papir

det som er smart når ein skriv på papir er også smart på web:

 • tenk på målgruppe
 • tenk på sjanger – kva vil du med teksten?
 • la konklusjon/ samandrag/ innleiing svara på kven, kva, når, kor, korleis

kjelder

lesetips

Intro til Wikipedia

Wikipedia er eit oppslagsverk.  Det har mange frivillige personar
knytta til seg, og kven som helst kan bidra med informasjon om eit
tema.  Det finnest oppslagsverk på ulike språk, inkludert variantar som
bokmål og nynorsk, og ein artikkel om eit tema har lenker til artiklar
om temaet på andre språk.

Artiklane i Wikipedia har ein versjonshistorikk, dvs at kvar endring av
ein artikkel kan sporast og sjåast på i ettertid.  Såleis er det mogleg
å sjå kva ein konkret person har bidratt med i ein artikkel, sjølv om andre har endra
artikkelen vidare etterpå.

For meir informasjon, sjå http://nn.wikipedia.org/wiki/Wikipedia.

Greitt å hugsa på ved skriving i Wikipedia-artiklar

 • Der er retningslinjer: http://nn.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Retningsliner
 • “Du treng ikkje læra kvar einaste regel utanboks før du deltek!”
 • Det du skriv vil truleg bli endra, justert eller tilpassa av andre.  Slik er Wikipedia.
  Det går likevel an å spora arbeidet du har gjort: gå til historikk-biten av artikkelen (lenke øverst), og velg versjonen av artikkelen før ditt bidrag, og versjonen med ditt bidrag, og klikk knappen for samanlikning av versjonar.  Då får du klart fram kva ditt bidrag er.  Den lenka som då kjem i adresselinja på web-lesaren kan du kopiera og senda til andre som du vil visa ditt bidrag til.
 • Sjå også litt om kva Wikipedia ikkje er: http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hva_Wikipedia_ikke_er


Hypertekst / lenker

Hypertekst er eit sentralt omgrep i Wikipedia, og i websider generelt.  Det betyr at all informasjon og alle detaljer som er relevante ikkje treng å stå på ei og same side, i motsetning til ein artikkel på papir, men kan lenkast til og skildrast meir detaljert ein annan stad.  I den grad kontekst er informasjon, noko det i høgaste grad er, så representerer altså lenker ein rik måte å knytta utførleg og relatert informasjon til eit tema.  Det å produsera konteksten, dvs finna relatert informasjon og knytta lenker dit, blir dermed også ein del av arbeidet med å formidla informasjon om eit konkret tema.

Meir informasjon: http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext

Praktisk

Det er greitt å oppretta ein brukar på Wikipedia på det språket du planlegg å bidra i (bokmål/samnorsk, nynorsk, engelsk, o.l.).  Det er mogleg å skriva inn informasjon utan å registrera seg, men då er det vanskeleg etterpå å visa at det er du som har skrive noko – kun ip-adresse vil då bli registrert på det du skriv inn.

Ved bidrag til informasjon om eit tema bør ein også hugsa på konseptet om hypertekst (jf over), dvs at alle detaljar om eit sekundært tema ikkje treng å stå i same artikkel som primærtemaet, men kanskje fortener ein eigen artikkel.

Objektivitet

Eit av grunnprinsippa til Wikipedia er at alle artiklar skal ha ein nøytral synsvinkel.

 • alle sider av eit ev omdiskutert tema
 • betyr ikkje “heilt objektivt”, men å følga alle partar i ein diskusjon rettferdig, og ikkje berre tala for éi side.

Referansar

Wikipedia er eit oppslagsverk, og skal ikkje innehelda personlege synspunkt eller erfaringar, ny forskning eller liknande.  Ein grei tommelfingarregel er at dersom det finnest ei referanse (td at den nye forskninga er publisert i eit vitskapleg tidsskrift e.l.), så kan du ta det med (og føra opp referanse til kjelda).

God jul og godt nyttår!

God jul og godt nyttår til deg som les dette!

Det er godt å ha nokre rolege dagar, og gjera ting som å skriva denne helsinga. Hausten har vore travel i år, sjølv om det blir tid til å stoppa opp av
og til; og Trondheim har ein del fint å by på.HauststemningVinter i nabolaget

Det har vore mykje å gjera på i året som gjekk. Mykje arbeid, men også ein del opplevingar. Det kunstneriske høgdepunktet var kanskje å få vera med og
syngja for Kronprinsen og -prinsessa på gjestebod i haust, med SKRUK 🙂Månen på veg over Mjøsa i sommarSnølykter på hytta i påskenBarndommens beste badestad – i Østfold

Ungane er ein stor del av livet, og dei veks til. Yngstejenta byrjar snart på skulen…
Dei byrjar å bli ganske data-kunnige også.Fotball for alle penga
 


Gjort til kunst av motivet sjølv…

Vel – det var litt om mitt liv i året som gjekk. -Alt godt til deg i året som kjem!
God jul og godt nyttår frå Trondheim!