Støtt ein barneheim i Uganda

Ein kar eg kjenner, Werner, har vore på besøk til ein kombinert barneheim og skule i Uganda som treng støtte – Sky Orphans.  Dei som jobbar der er frivillige, og dei tar hand om over 100 ungar.

Det finnest ei facebook-gruppe og ein presentasjon med litt info, sjølv om det er litt gamal info der.

Under er ei lita hugseliste for å setta opp fast betaling til dei.

  • Du kan bruka kontoen til Stiftelsen Dina, konto-nr 3080 21 65400
  • Merk betalinga med “Uganda”
  • Det skal gå melding til skatteetaten om skatte-trekk for frivillig gåve, men det er sikkert greitt å sjekka når sjølvmeldinga kjem