[NO] Hva er Kanban?

Denne artikkelen ble først lagt ut på blogg.bouvet.no.

Det finnes mange ulike beskrivelser av Kanban.  Er du interessert i å vite litt mer om hva det egentlig er?

Her er noen gode beskrivelser av Kanban:

  • Det har med kontinuerlig forbedring å gjøre
  • Det er en tilnærming til endringsledelse i organisasjoner og team
  • Det har med signalisering å gjøre
  • Det er en verktøykasse med forbedringsverktøy

Her er noen av verktøyene i en slik verktøykasse:

  • Visualisering – vis mer reell arbeidsflyt, reell tilstand, reelle forventninger til arbeidet. Slik bygger du mer felles forståelse og muliggjør umiddelbar oversikt.
  • Begrens mengde arbeid som er i gang. En typisk situasjon med kunnskapsarbeid i dag er at personer og team er overlesset med arbeid, og sjonglering av dette arbeidet medfører økt overhead, dårligere kvalitet og merkbart lengre tid før arbeidet er ferdig.
  • Fokus på å redusere tid fra start til slutt. Dess lenger tid det tar å gjøre arbeid helt ferdig, dess mer ekstra arbeid oppstår på grunn av ventetid og sjonglering av arbeid, og dess mer arbeid må gjøres om igjen på grunn av info som glemmes og behov som endres.
  • Start der du er og gjør forbedringer sammen, steg for steg.

«Men er ikke Kanban en prosess, da?»

Nei.

Du kan bruke Kanban sammen med en prosess.  Du får altså en verktøykasse med forbedringsverktøy som du kan bruke sammen med din nåværende prosess, dvs måten du jobber på i dag. Så kan du komme i gang med kontinuerlig, bevisst forbedring av måten du arbeider på.

«Betyr det at Kanban også kan brukes sammen med Scrum?»

Ja.

En annen ting er at det kanskje er grenser for hvor mye som kan endres før det ikke kan kalles Scrum lenger (med rette, i alle fall). Et typisk eksempel som blir nevnt av forbedringer i Scrum er tekniske praksiser. Men dersom du for eksempel slutter med iterasjoner eller tar bort en av Scrum-rollene, kan det fortsatt kalles Scrum?

(Her kan det forresten nevnes at å slutte med iterasjoner ikke betyr å slutte med demo, review, release eller planlegging. Det betyr bare å løsrive disse fra hverandre og fra systemutvikling slik at det kan være uavhengig, situasjonstilpasset rytme på disse aktivitetene.)

«Lean software development» eller Lean systemutvikling og Kanban i sammen er derimot et alternativ til Scrum.  Det er flytbasert prosess med tankegods fra Lean, og verktøykasse med forbedringsverktøy fra Kanban. Dersom du utnytter denne kombinasjonen så blir det jevnere flyt av arbeid.

En vei som er fullpakket med biler gir dårligere flyt og mindre gjennomstrømning. Slik er det også i kunnskapsarbeid: Færre prosjekt eller oppgaver om gangen gir bedre flyt og gjennomstrømning.

I stedet for et fokus på å utnytte folk mest mulig så blir det et fokus på best mulig flyt av verdi. Da blir det jevnlig kapasitet til forbedring både i kompetanse og  kvalitet, både fordi du jevnlig får tid til å hjelpe andre (og omvendt) og ved forbedring av systemet du befinner deg i.

«Stemmer det at Kanban er best på drift og support, og ikke så bra til nyutvikling?»

Nei.

Flytbasert prosess med Kanban passer bra til uforutsigbart vedlikeholdsarbeid. Det er høy toleranse for variasjon, avbrytelser og hyppig endring av prioritet, samtidig som en beholder oversikt.

Lean systemutvikling med Kanban passer minst like bra til nyutvikling, der det f.eks. er mer behov for jevn flyt av verdi/ funksjonalitet enn å kunne fikse feil kjapt. Variasjon og usikkerhet er også tilstede i nyutvikling, og kan ikke elimineres.  Dette er naturlig terreng for Lean systemutvikling og Kanban.

«Vil det si at Kanban er et verktøy for team-arbeid?»

Ja, men det er også et godt verktøy (eller en god verktøykasse) for ledere på ulike nivå. Det er minst like nyttig å kunne balansere behov og kapasitet for ledere som har ansvar for prosjekt, avdelinger eller team, og det er minst like mye behov der for de ulike forbedringsverktøyene i Kanban.

Det er også en god verktøykasse for enkeltpersoner.

«Så hva er egentlig Kanban, sa du?»

Kanban er en tilnærming til endringsledelse og kontinuerlig forbedring, og er som en verktøykasse. Det viktige er egentlig ikke navnet på verktøykassen, men forbedringsverktøyene den inneholder.

«Hvor kan jeg lese mer om Kanban?»

Her er noen lesetips:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *